Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

In artikel 27 lid 1 WOR is bepaald dat de ondernemer de instemming van de OR behoeft voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen met betrekking tot het sociale beleid van de onderneming. Maar wanneer is sprake van een regeling?