Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

De OR kan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam (OK) op grond van artikel 26 WOR beroep instellen. Het beroep wordt ingesteld tegen definitieve besluiten van de ondernemer die niet in overeenstemming zijn met het advies van de OR (artikel 25 WOR).