Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

De adviesaanvraag dient op grond van artikel 25 lid 3 WOR niet alleen de beweegredenen voor het besluit te bevatten, maar ook de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben alsmede de naar aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen. Bij een reorganisatie met personele gevolgen is één van deze maatregelen: het opstellen van een sociaal plan of een sociale regeling. De werkgever onderhandelt over een sociaal plan met de vakbonden en/of de OR.

Ook in een instemmingsverzoek moeten naast de beweegredenen voor het voorgenomen besluit de te verwachte personele gevolgen (artikel 27 lid 3 WOR) worden opgenomen. Anders dan bij het adviesrecht hoeft het instemmingsverzoek echter niet de naar aanleiding van de personele gevolgen te treffen maatregelen te bevatten.

De personele gevolgen spelen ook een belangrijke rol bij het politiek primaat. Wanneer sprake is van het politiek primaat gelden er geen overlegverplichting en ook geen advies- en instemmingsrecht. Wel moeten de personele gevolgen ter advisering aan de ondernemingsraad worden voorgelegd.