Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

In kleine ondernemingen (minder dan 50 personen) hoeft geen OR te worden ingesteld. Zijn in de regel minder dan 10 personen werkzaam in de onderneming, dan kan de ondernemer op eigen initiatief een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen (artikel 35b en artikel 35d WOR). Dat is hij niet verplicht, ook niet als een meerderheid van zijn medewerkers daarom verzoekt.

Als binnen de organisatie tussen de 10 en 50 medewerkers werkzaam zijn moet de ondernemer een PVT instellen als een meerderheid van de medewerkers dit verzoekt. Doet de ondernemer dat niet, dan kunnen belanghebbenden (dus ook de werknemers) zich tot de kantonrechter wenden en instelling van een PVT afdwingen.

Een PVT wordt ook wel een ‘OR-Light’ genoemd. Dat komt omdat de bevoegdheden van een PVT op een aantal essentiële punten, zoals het advies-, instemmings- en informatierecht, beperkter zijn dan die van de ondernemingsraad.