Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Pensioen is één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Uit de rechtspraak volgt dat pensioen als secundaire arbeidsvoorwaarde kan worden gekwalificeerd. Dit betekent dat pensioen ook in de medezeggenschap een belangrijke plaats inneemt.

De ondernemingsraad heeft sinds oktober 2016 een instemmingsrecht over elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling met betrekking tot een pensioenovereenkomst, ongeacht of de pensioenuitvoerder een pensioenfonds, een pensioenverzekeraar, een premiepensioeninstelling of een buitenlandse uitvoerder is. De reikwijdte van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad is niet langer afhankelijk gesteld van de pensioenuitvoerder. Ook een kleine wijziging van de regeling is instemmingsplichtig, denk bijvoorbeeld aan een verdere versobering door verhoging van de AOW-leeftijd.