Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Het gebeurt met regelmaat dat interne bedrijfsactiviteiten worden uitbesteed aan een derde. Denk daarbij aan het uitbesteden van de catering, schoonmaak, receptie, logistiek, ict, etc. Wat is de rol van de OR bij outsourcing en wanneer heeft de OR een adviesrecht?

Outsourcing is een in veel opzichten ingewikkeld proces, met een groot aantal spelers met verschillende belangen. Kennis van het leerstuk overgang van onderneming is cruciaal. Om te bepalen of er sprake is van outsourcing, zal er onder meer getoetst moeten worden aan de criteria die gelden voor de overgang van onderneming.

De OR heeft een adviesrecht als het gaat om een belangrijk besluit. Bij de vraag of outsourcing als belangrijk besluit kan worden aangemerkt spelen onder meer de volgende vragen een rol:

Hoe meer vragen met een ‘ja’ worden beantwoord, hoe meer kans op adviesrecht.