Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Als de ondernemer in zijn definitieve besluit het advies van de OR niet (volledig) heeft opgevolgd, mag hij zijn besluit nog niet meteen gaan uitvoeren. Hij moet een opschortingstermijn van één maand in acht nemen. Gedurende deze ‘opschortingstermijn’ kan de OR tegen dat besluit beroep instellen bij de Ondernemingskamer (artikel 25 lid 6 WOR).