Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Een instemmingsplichtig besluit dat zonder de instemming van de OR of de toestemming van de kantonrechter is genomen is nietig als de OR tegenover de ondernemer schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft gedaan (artikel 27 lid 5 WOR). De OR moet dus zelf actie ondernemen!