Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Bij het vormgeven van de medezeggenschapsstructuur is het uitgangspunt dat de medezeggenschap de zeggenschap volgt. De invloed van de werknemersvertegenwoordigers is gekoppeld aan de besluitvorming van de ondernemer. De medezeggenschap moet dan ook belegd worden op het niveau waarop de besluitvorming in de organisatie plaatsvindt. Medezeggenschap kan dan ook alleen goed functioneren als de juiste structuur wordt gekozen. Ondernemingen doen er dan ook verstandig aan die medezeggenschapsstructuur te kiezen die het beste bij hun organisatie past. Hoewel de ondernemer zelf een passende medezeggenschapsstructuur mag kiezen, zijn in de WOR wel een aantal belangrijke uitgangspunten opgenomen. Zo wordt beschreven welke medezeggenschapsorganen kunnen of moeten worden ingevoerd en op welke wijze dat moet gebeuren.

Er is een drietal hoofdregels waaraan de ondernemer moet voldoen:

Medezeggenschapsorganen

De WOR kent de volgende medezeggenschapsorganen: