Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

De medezeggenschapsstructuur bepaalt hoe de medezeggenschap moet worden uitgeoefend. Bij een groot (internationaal) concern of een complexe overheidsorganisatie is het vaak lastig te bepalen hoe de medezeggenschapsstructuur binnen een onderneming het beste kan worden ingericht. In concerns zit de zeggenschap hoog (bij de moedervennootschap) en de medezeggenschap meestal laag (bij de dochtervennootschappen). Welk orgaan moet bijvoorbeeld worden betrokken bij de besluitvorming? Dat is veelal de cruciale vraag. Om die vraag te kunnen beantwoorden moet de OR inzicht hebben in de volledige organisatie (het concern) en weten wie het (voorgenomen) besluit neemt.

In de rechtspraak zijn een aantal leerstukken ontwikkeld die ervoor moeten zorgen dat de OR van een dochtervennootschap wordt betrokken bij besluiten van de concernleiding die directe gevolgen hebben voor de dochtervennootschap. Daarbij kan gedacht worden aan: toerekening, medeondernemerschap en vereenzelviging. Gezien de complexiteit van deze onderwerpen, zal in deze app alleen worden ingezoomd op de meest in het oog springende aspecten van deze leerstukken.