Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

In de rechtspraak zijn een aantal leerstukken ontwikkeld die ervoor moeten zorgen dat de OR van een dochtervennootschap wordt betrokken bij besluiten van de concernleiding die directe gevolgen hebben voor de dochtervennootschap. Daarbij kan gedacht worden aan: toerekening, medeondernemerschap en vereenzelviging. Gezien de complexiteit van deze onderwerpen, zal er in deze app alleen worden ingezoomd op de meest in het oog springende aspecten van deze leerstukken.

Bij medeondernemerschap gaat het om een voorgenomen besluit van de moedervennootschap dat rechtstreeks ingrijpt in de onderneming van de dochtervennootschap. De moedervennootschap kan als medeondernemer worden gekwalificeerd en is (naast de ondernemer van de dochtervennootschap) verantwoordelijk voor zorgvuldige besluitvorming. Dit betekent dat ook de moedervennootschap kan worden aangesproken op het tijdig verstrekken van een adviesaanvraag aan de OR van de dochtervennootschap.

Voorwaarden