Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

De bekendste rechten van de OR zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. De OR heeft een adviesrecht over belangrijke voorgenomen besluiten van financieel-economische en bedrijfsorganisatorische aard. De OR heeft een instemmingsrecht bij voorgenomen besluiten  over arbeidsvoorwaarden en het sociale beleid van de onderneming.

De specifieke onderwerpen die de ondernemer alleen kan nemen met instemming van de OR zijn opgesomd in artikel 27 lid 1 WOR. Voldoet een voorgenomen besluit aan één van de definities in artikel 27 lid 1 WOR, dan is de ondernemer verplicht het voorgenomen besluit schriftelijk aan de OR voor te leggen. Nadat ten minste één keer overleg is gevoerd over het voorgenomen besluit, kan de OR al dan niet instemmen met het voorgenomen besluit.

Verleent de OR instemming, dan kan de ondernemer het besluit gaan uitvoeren. Verleent de OR geen instemming, dan kan de ondernemer aan de kantonrechter vervangende toestemming vragen om het besluit te nemen. De ondernemer mag zonder instemming of vervangende toestemming geen uitvoering geven aan het besluit. Doet de werkgever dat toch, dan is het aan de OR om de nietigheid van het besluit in te roepen. Staakt de ondernemer de uitvoeringsonderhandelingen niet, dan kan de OR in een kort gedingprocedure de kantonrechter de ondernemer laten verplichten het besluit niet uit te voeren.