Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Als de OR tijdens een overlegvergadering een suggestie of een alternatief voorstel doet, maakt de OR eigenlijk al gebruik van het mondeling initiatiefrecht. Het schriftelijke initiatiefrecht in artikel 23 WOR stelt de OR in staat om ook buiten het overleg om met voorstellen aan de bestuurder te komen. De OR kan daarbij de wens van de werknemers verwoorden om bijvoorbeeld een convenant of een gedragscode of een email- en internetprotocol op te (laten) stellen. Voordeel van het schriftelijk initiatiefrecht is bijvoorbeeld dat de OR zelf onderwerpen op de agenda van een overlegvergadering kan zetten en dat de OR op de aanvraag van het initiatief een schriftelijke inhoudelijke reactie van de bestuurder ontvangt. Voorwaarde is uiteraard dat het voorstel goed is voorbereid en gemotiveerd.