Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Het invoeren van HNW is niet alleen een veranderingsproces, er dient ook rekening te worden gehouden met de arbeidsrechtelijke wetgeving waarbinnen HNW vorm moet worden gegeven. Daarbij moet worden gedacht aan de zorgplicht van de werkgever (Arbowet en artikel 7:658 BW) de gezagsverhouding (artikel 7:610 BW), “goed werkgeverschap” en “goed werknemerschap” en mogelijke risico’s voor zowel werkgevers als werknemers (Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidstijdenwet). Onder meer zal ook moeten worden gekeken naar digitale technologie, softwarelicenties en het gebruik van social media.

De meest in het oog springende bepalingen in de WOR waarmee de OR in het kader van HNW te maken krijgt zijn artikel 25 WOR (het adviesrecht) en artikel 27 WOR (het instemmingsrecht). De OR heeft een adviesrecht wanneer het gaat om belangrijke beslissingen van financieel-economische en bedrijfsorganisatorische aard (zie verder artikel 25 WOR). In artikel 27 WOR is een aantal onderwerpen opgenomen die een rol kunnen spelen bij HNW. Het betreft onder andere de volgende onderwerpen: