Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Een definitie van groep is niet opgenomen in de WOR. Met groep wordt in de WOR een concern bedoeld. Een concern bestaat uit verschillende (zelfstandige) ondernemingen die organisatorisch met elkaar zijn verbonden. Dit betekent dat de ondernemingen een gezamenlijk economisch en sociaal beleid voeren en daarbij worden aangestuurd door dezelfde (moeder)vennootschap (de centrale leiding).

Bij groepsverhoudingen is het uitgangspunt dat voor een goede toepassing van de WOR de medezeggenschap de zeggenschap volgt.

De term groep komt in de WOR voor in artikel 3 lid 2, artikel 24 lid 3, artikel 31 leden 2 en 3 en artikel 33 lid 3.