Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Een Gemeenschappelijke OR (of GeOR) is een medezeggenschapsorgaan voor meerdere ondernemingen van dezelfde ondernemer, die ieder afzonderlijk geen OR hebben. Een GeOR wordt ingesteld in plaats van ondernemingsraden voor de verschillende ondernemingen. Voor het instellen van de GeOR geldt dat in de verschillende ondernemingen tezamen in de regel meer dan 50 personen werkzaam moeten zijn. Een GeOR kan ook worden ingesteld als bij één of meer van de ondernemingen meer dan 50 personen werkzaam zijn. Voor de toepassing van de WOR worden de ondernemingen waarvoor een GeOR wordt ingesteld beschouwd als één onderneming.

Het instellen van een GeOR is alleen mogelijk als er een zodanige samenhang bestaat tussen de betrokken ondernemingen dat het instellen van afzonderlijke ondernemingsraden niet zinvol is.