Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

OR-leden bevinden zich in een bijzondere positie. Als gewoon werknemer is het hen meestal al op grond van een in hun arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding verboden om bijzonderheden over de organisatie naar buiten te brengen. Soms krijgen ze, in hun hoedanigheid van OR-lid in het kader van een reorganisatie, waardevolle informatie van de bestuurder die niet zonder meer met de achterban of anderen gedeeld mag worden. In dat geval kan de bestuurder de OR-leden geheimhouding opleggen (artikel 20 WOR).

Ook als de bestuurder geen geheimhouding heeft opgelegd, moeten OR-leden geheimhouding betrachten ter zake van zaken- en bedrijfsgeheimen en alle aangelegenheden waarvan zij, in verband met opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.