Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Een functiewaarderingssysteem ziet op de methode die de zwaarte van verschillende functies bepaalt, functies onderling vergelijkt en daaraan in het beloningssysteem loonschalen koppelt. Een systeem wijzigt als de grondslag (bijvoorbeeld het aantal dienstjaren, ervaring en opleiding) wijzigt.

De OR heeft een instemmingsrecht op elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een functiewaarderingssysteem (artikel 27 lid 1 sub c WOR).