Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Het verstrekken van vergaande financiële gegevens kan onderdeel zijn van de bijzondere informatieplicht van de bestuurder ten opzichte van de OR, mits deze gegevens nodig zijn om een zorgvuldig en verantwoord advies te kunnen geven (artikel 31d WOR). De OR moet de concrete aanvullende informatie waaraan hij behoefte denkt te hebben opvragen bij de bestuurder. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per afzonderlijke groep van de in de onderneming werkzame personen. Ook kan gedacht worden aan informatie met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening, de resultaten van de onderneming, de omzetontwikkeling, kosten, resultaten, meerjarenplan en begroting etc.