Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Bij complexe fusies of reorganisaties moet een OR extra alert zijn. In dergelijke gevallen is vaak sprake van verschillende met elkaar samenhangende besluiten. Zo kan een besluit op hoofdlijnen worden gevolgd door deelbesluiten met een nadere uitwerking van het hoofdbesluit. Dit wordt ook wel gefaseerde besluitvorming genoemd. Er zouden dan verschillende adviestrajecten moeten volgen. Dit wordt ook wel de salamitactiek genoemd. De OR moet dan goed opletten. Verschillende besluiten van weinig betekenis volgen elkaar op. De bestuurder zegt dan dat elk besluit op zich staat en op zichzelf niet adviesplichtig is. Wees als OR gewaarschuwd en let op je onderbuikgevoel.

Fasering van besluitvorming is toegestaan, mits de fasering geen afbreuk doet aan de effectiviteit van de medezeggenschap.