Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Voor de interpretatie van het begrip ‘duurzame samenwerking’ (artikel 25 lid 1 b WOR) moet worden gekeken naar de rechtspraak van de Ondernemingskamer. Het is een flexibel begrip dat in het licht van de omstandigheden van het geval moet worden ingevuld.

Belangrijke factoren die een rol spelen: