Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Het doel van de medezeggenschap blijkt uit artikel 2 WOR: medezeggenschap wordt ingesteld in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen en werkt ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen.

Anders geformuleerd heeft medezeggenschap tot doel te zorgen voor een evenwichtige machtsverdeling binnen een onderneming. Bij het uitoefenen van de medezeggenschap moet de OR of een ander medezeggenschapsorgaan dan ook rekening houden met zowel het belang van de onderneming als het belang van de medewerkers. Op het moment dat deze belangen met elkaar conflicteren, zal de OR tot een onderbouwde belangenafweging moeten komen.