Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

De OR kan extern advies inwinnen van een deskundige, wanneer hij zelf niet over voldoende kennis en/of vaardigheden beschikt om een bepaald advies te kunnen geven. Dit is terug te vinden in artikel 16 WOR. Om te kunnen adviseren aan de bestuurder, moet een OR ook goed geadviseerd worden over de mogelijkheden door een specialist. Er kan worden gedacht aan een accountant, advocaat, arbeidsvoorwaardenspecialist, pensioenspecialist, arbeidsomstandighedenspecialist, etc.

Kosten voor het raadplegen van deskundigen komen voor rekening van de ondernemer wanneer deze kosten vooraf aan hem zijn medegedeeld (artikel 22 lid 2 WOR).