Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Met de Wet Meldplicht Datalekken is de Wet bescherming persoonsgegevens op een belangrijk punt aangevuld. De meldplicht heeft zowel betrekking op de technische als op de organisatorische beveiliging van persoonsgegevens. Door invoering van deze wet is het belangrijk om de beveiliging en het privacybeleid van de onderneming op orde te brengen.

Sinds 1 januari 2016 moeten organisaties na ontdekking van een ernstig datalek direct een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Datalekken kunnen worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het meldloket datalekken.

Maar wat is een datalek? Welke technische beschermingsmaatregelen zijn genomen waardoor de persoonsgegevens versleuteld of beveiligd zijn, zodat geen sprake kan zijn van ongeautoriseerde toegang? En moeten alle datalekken worden gemeld? Het is belangrijk dat er binnen de organisatie een goed beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens is dat bij alle medewerkers bekend is en strikt wordt nageleefd.