Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Op grond van artikel 32 WOR kan de bestuurder de OR door middel van een convenant/ondernemingsovereenkomst meer of andere bevoegdheden geven dan de bevoegdheden die in de WOR worden genoemd. Ook kunnen de bestuurder en de OR in een dergelijke overeenkomst afspreken op welke wijze zij de in de WOR geregelde bevoegdheden en rechten zullen interpreteren. Zo kan er duidelijkheid worden gecreëerd over vragen als wat onder een ‘belangrijke beslissing’ van financieel-economische en bedrijfsorganisatorische aard’ in de zin van artikel 25 WOR moet worden verstaan.