Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Op grond van artikel 15 WOR kan de OR de commissies instellen die hij redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig heeft. De WOR onderscheidt drie soorten commissies: de vaste commissie, de onderdeelcommissie en de voorbereidingscommissie.

Een commissie wordt opgericht door middel van een instellingsbesluit. De OR moet de ondernemer schriftelijk informeren over de commissie die hij wil instellen. De ondernemer hoeft daar niet mee in te stemmen. Als de ondernemer bezwaar tegen de commissie maakt, is het de OR die de kantonrechter om een beslissing moet vragen.