Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

De ‘bijzondere ondernemingsraad’ is niet terug te vinden in de WOR. In sommige situaties is het noodzakelijk om een ondernemingsraad in te stellen voor een bepaalde tijd of ten aanzien van een bepaalde aangelegenheid. Het gaat dan voornamelijk om transitiefases, zoals een fusie of een overname. Omdat de toekomst van de onderneming ingrijpend kan wijzigen, is het belangrijk dat de continuïteit in de medezeggenschap voor en na de transitie wordt gewaarborgd. De bestaande medezeggenschapsorganen kunnen, in overleg met de ondernemer, besluiten een BOR (bijzondere OR) of een TOR (tijdelijke OR) in te stellen, die zich volledig richt op de fusieorganisatie (voor en na de fusie).