Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Om te bepalen of de ondernemingsraad gebruik kan maken van het instemmingsrecht in de zin van artikel 27 WOR moet allereerst duidelijk zijn of er daadwerkelijk sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast moet duidelijk zijn voor welk doel de persoonsgegevens worden verwerkt en moeten er voldoende maatregelen worden genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens juist en nauwkeurig zijn. Ook moeten werknemers voldoende zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens en moeten zij op de hoogte zijn van hun rechten en de wijze waarop zij die kunnen uitoefenen. Afspraken hierover kunnen worden opgenomen in een privacybeleid op zijn beurt onder het instemmingsrecht van artikel 27 WOR valt.

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens m.b.t. sollicitaties, ziekteverzuim, medische keuringen, de salarisadministratie, beoordelingsdossiers, registratie van aankomst- en vertrektijden, enz.