Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Het advies- en instemmingsrecht kan niet alleen worden uitgebreid maar ook beperkt. Afspraken over uitbreiding moeten schriftelijk worden vastgelegd in de notulen van de overlegvergadering of een convenant.

Het is niet mogelijk af te spreken dat de ondernemingsraad afstand doet van bevoegdheden, zoals een adviesrecht of een instemmingsrecht. De WOR is een minimum. Beperking is dan ook alleen mogelijk op grond van een wettelijke regeling.

Het instemmingsrecht wordt voornamelijk beperkt door het primaat van de cao. Dit primaat is te vinden in artikel 27 lid 3 en artikel 32 lid 3 WOR en houdt in dat als de betrokken aangelegenheid al inhoudelijk en uitputtend is geregeld in een CAO, de OR geen instemmingsrecht meer toekomt.

Beperking van medezeggenschap kan ook aan de orde zijn bij het politiek primaat (artikel 46d sub b WOR) dat geldt voor ondernemingsraden in de (semi)overheidssector.