Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Beloning is de tegenprestatie voor de verrichte arbeid door de medewerkers van de onderneming. Een beloningssysteem ziet op de wijze waarop deze beloning wordt berekend. De hoogte van de beloning valt niet onder het beloningsysteem, maar is een primaire arbeidsvoorwaarde die niet onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad valt. Het systeem aan de hand waarvan de beloning wordt vastgesteld, kan wel onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad vallen. Vaak is een wijziging van het beloningssysteem het gevolg van een functiewijziging of een functiewaarderingssysteem, omdat die vaak invloed op de hoogte van de beloning hebben. In de rechtspraak wordt niet snel aangenomen dat sprake is van een wijziging van een beloningssysteem en daarmee van een instemmingsrecht op basis van artikel 27 WOR.