Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

In artikel 25 WOR komt veelvuldig het begrip belangrijk(e) voor. Maar wat wordt hiermee precies bedoeld? Wat is een ‘belangrijk besluit’? En wie bepaalt dat? Niet de bestuurder! Er moet gekeken worden naar de objectieve criteria van de wetgever en de jurisprudentie.

Criteria belangrijk besluit:

Criteria in de rechtspraak:

Op basis van deze criteria moet worden bekeken of er sprake is van een ‘belangrijk besluit’. Er geldt een ruime interpretatie. Het onderbuikgevoel telt ook mee! Veel hangt af van de omstandigheden van het geval. Zo is het niet nodig dat alle criteria aanwezig zijn en kan een wijziging in de organisatie ook ‘belangrijk’ zijn als het besluit geen of nauwelijks gevolgen heeft voor de personele bezetting.