Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

De medezeggenschap heeft een bijzondere taak ten aanzien van het Arbobeleid van de onderneming. Allereerst heeft de OR een instemmingsrecht ten aanzien van regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Daarnaast is in artikel 28 WOR bepaald dat de OR een stimulerende taak heeft om de naleving van de voorschriften op het gebied van de arbeidsomstandigheden te bevorderen. Ook bepaalt artikel 18 WOR expliciet dat de leden van de OR en commissies in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de arbeidsomstandigheden in de onderneming.

De Arbowet bevat aanvullende bepalingen over de rol van de OR/PVT bij het Arbobeleid van de onderneming. In juli 2017 is de Arbowet gewijzigd en is de rol van de medezeggenschap uitgebreid. Zo heeft de medezeggenschap niet langer alleen instemmingsrecht op het takenpakket van de preventiemedewerker, maar ook over wie de preventiemedewerker wordt en de positionering in de organisatie. Daarnaast wordt het voor de medezeggenschap eenvoudiger om met de preventiemedewerker te schakelen.

De medezeggenschap kon al de Inspectie SZW verzoeken onderzoek te doen en bij een rondgang door het bedrijf mag de medezeggenschap de inspecteur vergezellen en vertrouwelijk met de inspecteur spreken. Ook heeft de medezeggenschap een overeenstemmingsrecht als de werkgever een eigen maatwerkregeling wil opzetten, in plaats van zich aan te sluiten bij een arbodienst. De arbodienstverlener is verplicht de OR afschriften te verstrekken van adviezen over arbobeleid.