Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

De definitie “algemene gang van zaken van de onderneming” moet ruim worden uitgelegd. Het gaat om meer dan alleen de zaken die in de onderneming spelen. Ook moet worden gedacht aan verwachte ontwikkelingen, beleid en eventuele organisatiewijzigingen. Een artikel 24-overleg is hét moment om duidelijkheid te verkrijgen over de samenstelling van de onderneming, de resultaten van de onderneming, het gevoerde beleid maar ook over de visie en toekomstplannen van de ondernemer.

In de artikelen 31a en 31b van de WOR is opgenomen welke informatie de ondernemer in ieder geval één of tweemaal per jaar aan de ondernemingsraad moet verstrekken voor de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming. Deze gegevens zijn vooral financieel en sociaal van aard en maken onderdeel uit van het informatierecht van de ondernemingsraad.