Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Artikel 25 WOR bevat een uitputtende opsomming van besluiten waarover de ondernemer in de voorbereidende fase van zijn besluitvorming advies aan de OR moet vragen. Daarnaast kan de ondernemer een zogenaamd “bovenwettelijk” adviesrecht toekennen aan de OR. Afspraken hierover moeten worden vastgelegd in de notulen van de overlegvergadering of in een convenant. Op een eenmaal verstrekt bovenwettelijk adviesrecht kan door de ondernemer niet zomaar worden teruggekomen. Hier geldt: eens gegeven blijft gegeven! Zodra dit adviesrecht is toegekend, is de adviesprocedure van artikelen 25 en 26 WOR van toepassing.