Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & PensioenCorona

ZZP in tijden van de coronacrisis

19 maart 2020 - 3 minuten leestijd

Een kenmerkend onderscheid tussen een zzp’er en een werknemer is het ondernemersrisico dat een zzp’er heeft en een werknemer niet. Maar vallen de huidige (en toekomstige) gevolgen van het coronavirus onder het normale ondernemersrisico?

Ondernemersrisico?

Aanvankelijk leek minister Wiebes van mening dat het feit dat zzp’ers geen beroep kunnen doen op een financieel vangnet zoals werknemers dat kunnen (bijvoorbeeld de voormalige  regeling Werktijdverkorting, inmiddels vervangen door de NOW, zie onze blogs hierover), voor rekening en risico van zzp’ers behoort te komen. Volgens Wiebes hadden zzp’ers bewust een (financieel) risico genomen door niet te kiezen voor een vast dienstverband.

Dit heeft tot boosheid onder zzp’ers geleid, die zoals in elke financiële crisis, als eerste de pijn voelen.

Inmiddels is op 17 maart 2020, als onderdeel van een groot steunpakket voor ondernemers, bekend gemaakt dat bijstandsregels voor onder andere zzp’ers, worden versoepeld.

Bijstand voor zzp’ers

Op grond van een tijdelijke regeling, Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), die nog nader moet worden uitgewerkt, zullen zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, financieel ondersteund worden, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud, tot het sociaal minimum, geldt voor een periode van (in beginsel) drie maanden (tot 1 juni 2020) en hoeft niet terug betaald te worden. Het is de bedoeling dat uitkeringen met  terugwerkende kracht, tot 1 maart 2020, zullen worden toegekend.

Bbz

De Tozo is gebaseerd op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De Bbz is een uitkering voor levensonderhoud. Deze uitkering is in beginsel een renteloze lening (afhankelijk van de uiteindelijke winstgevendheid) en wordt verstrekt voor de duur van maximaal 12 maanden.

Voorwaarden Bbz (gevestigde ondernemers, vanaf 18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd)

  • ‘levensvatbaar’ bedrijf na bijstandsverlening (voldoende inkomsten om te kunnen voortbestaan)
  • minimaal 1225 uur per jaar werkzaam zijn in het bedrijf (gemiddeld 23,5 uur per week).
  • geen hulp (meer) mogelijk via een bank of een borgstellingsfonds.

(voor pre starters, startende ondernemers en oudere zelfstandigen, gelden andere voorwaarden)

In aanvulling hierop gelden nog de volgende vereisten:

  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Versoepeling bijstandsregels

Om op korte(re) termijn in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering op grond van de Tozo (van maximaal  € 1.500,00 netto  voor gehuwden/samenwonenden of € 1.050,00 netto voor alleenstaanden) komt de vermogens- of partnertoets te vervallen, alsmede de toets op levensvatbaarheid. De gebruikelijke toekenningstermijn van 13 weken zou hierdoor verkort kunnen worden tot minimaal 4 weken. Ook is op grond van deze regeling ondersteuning mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal (tot maximaal € 10.517,00, tegen een verlaagd rentepercentage (van 2%, waarbij tot 1 januari 2021 niet gestart hoeft te worden met aflossing).

Andere maatregelen

De Belastingdienst heeft ook maatregelen genomen om ondernemers (inclusief zzp’ers) te helpen die wegens het coronavirus betalingsproblemen hebben. Zo kunnen zzp’ers gebruik maken van een bijzonder uitstel van betaling voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Ook kan de te betalen voorlopige aanslag  worden aangepast en wordt tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente verlaagd.

Neem contact met ons op als u (hierover) vragen heeft. Wij denken, zeker in deze tijd, graag met u mee.


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

Ook interessant?