Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Zieke werknemer in het buitenland: onbetaald verlof wordt betaald ziekteverlof (!)

Henriëtte van Baalen

22 augustus 2017 - 2 minuten leestijd

Zo aan het einde van de vakantietijd zullen werkgevers er mee te maken krijgen: een werknemer die zich tijdens vakantie ziek meldt vanuit het buitenland. Soms terecht, maar soms met de nodige vraagtekens. Bijvoorbeeld bij de ziekmelding van een werkneemster op de dag dat zij op vakantie gaat naar de Dominicaanse Republiek en vervolgens nauwelijks bereikbaar is. Merkwaardig bijkomend feit is dat de werkneemster kort vóór haar vakantie  bij haar werkgever geïnformeerd had naar onbetaald verlof om in de Dominicaanse Republiek zaken te regelen voor het huis dat zij daar heeft gekocht.

Haar werkgever doet van alles. Hij probeert contact met de werkneemster te krijgen, heeft een verzuimreglement, laat de medische verklaring uit de Dominicaanse Republiek checken door een bedrijfsarts in Nederland, krijgt een oordeel van UWV dat de werkneemster te weinig doet aan haar re-integratie, schort het loon van de werkneemster op en legt daarna ook nog een loonstop op. De werkgever heeft dus alle juiste stappen gezet, zou je denken. Toch had de werkgever nog één stapje meer moeten zetten volgens de kantonrechter Alkmaar. Bij de oproep om terug te keren naar Nederland en zich te melden, had de werkgever een concreet aanbod moeten doen tot het verrichten van passende arbeid.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst, maar de loonstop wordt teruggedraaid en de werkgever moet een transitievergoeding betalen. Zo wordt het gevraagde onbetaalde verlof voor de werkneemster een betaald ziekteverlof. Je kunt hier je vraagtekens bij zetten. In ieder geval volgt uit deze uitspraak hoe belangrijk de details kunnen zijn.

Alvast een paar algemene adviezen over hoe om te gaan met een werknemer die in het buitenland ziek wordt.

  • Leg regels over ziek in het buitenland vast in het ziekteverzuimreglement. Denk aan binnen welke termijn en bij wie de arbeidsongeschiktheid gecontroleerd moet worden.
  • Ziek binnen de EU? Instrueer de werknemer dat hij zich binnen drie dagen meldt bij de plaatselijke sociale zekerheidsinstelling.
  • Vraag om een leesbare, Engelstalige verklaring van een buitenlandse bedrijfsarts met een oordeel over de arbeidsongeschiktheid én over de mogelijkheid (passende) arbeid te verrichten.
  • Laat de buitenlandse verklaring beoordelen door een Nederlandse bedrijfsarts.
  • Doe een concreet aanbod aan de werknemer tot het verrichten van passende arbeid.
  • Meldt aan de werknemer dat het loon wordt stopgezet als hij niet aan de re-integratieverplichtingen voldoet en zet het loon vervolgens daadwerkelijk stop.
  • Vraag UWV om een deskundigenoordeel.

Henriëtte van Baalen en Karen Helbers

Ook interessant?