Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Wnra-reeks: betere ontslagbescherming ná de normalisering!

1 mei 2019 - 2 minuten leestijd

Een recent onderzoek van Berenschot zou uitwijzen dat een grote groep ambtenaren vreest na de normalisering minder ontslagbescherming te hebben. Wat mij betreft onterecht. Met de normalisering naar het civiele arbeidsrecht wordt het semi-gesloten ontslagsysteem van het ambtenarenrecht verruild voor het gesloten ontslagsysteem van de Wwz. Meer ontslagbescherming dus!

Met de Wwz is het nu geldende – gesloten en als streng ervaren – ontslagstelsel ingevoerd in het civielrecht. Om nu tot een succesvolle opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst te kunnen komen moet een van de ontslaggronden geheel voldragen te zijn. Een cocktail van een beetje van meerdere ontslaggronden is nog steeds niet mogelijk. De civiele wet geeft acht redelijke gronden voor ontslag. De gronden worden streng getoetst door de kantonrechter of het UWV.

Deze civiele preventieve ontslagtoets gaat na de normalisering ook gelden voor ambtenaren. Daarmee wordt het ontslaan van ambtenaren niet gemakkelijker dan in het huidige ambtenarenrecht. Nee, het wordt juist moeilijker. De ontslagbescherming van de ambtenaar wordt alleen maar beter, aangezien het huidige ontslagstelsel in het ambtenarenrecht minder gesloten is. De ambtenaar gaat er ten aanzien van het ontslag niet op achteruit met de normalisering.

Oók de vrees om na de normalisering gemakkelijker te kunnen worden verplaatst binnen de organisatie, is in de meeste gevallen onterecht. Onder het huidige ambtenarenrecht zijn de meeste ambtenaren aangesteld in openbare dienst. Zodra het dienstbelang daarom vraagt, kan de standplaats van de ambtenaar worden gewijzigd. Na de normalisering is voor zo’n verplaatsing in vrijwel álle gevallen een eenzijdig wijzigingsbevoegdheid van de werkgever nodig, plus een zwaarwegend belang. De toets van het civiele arbeidsrecht of met de medewerker mag worden geschoven is daarmee doorgaans zwaarder dan onder het huidige ambtenarenrecht. Ook hiervoor geldt dat de ambtenaar er ten aanzien van de wijziging van zijn standplaats niet op achteruit gaat met de normalisering.

Kortom, geen reden voor ongerustheid!

Team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Ook verschenen in de Wnra reeks:

Wnra-reeks: strafontslag wordt het snelle ontslag op staande voet (05-2019)

Wnra reeks: het personeelshandboek en de normalisering (08-2019)

Wnra reeks: de proeftijd gedeeld door 10! (10-2019)

Ook interessant?