Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Franchiserecht

Wat te doen met omzet gerelateerde gegevens die franchisenemer betreffen

23 april 2021 - < 1 minuten leestijd

Voor het vaktijdschrift Franchise+ heeft onze kantoorgenoot Jan-Willem Kolenbrander onlangs een column geschreven over de informatieverplichting van franchisegevers, zoals bedoeld artikel 7:913 lid 2 sub c van het Burgerlijk Wetboek (‘Wet franchise’).

Op grond van deze verplichting moeten franchisegevers vóór het sluiten van de franchiseovereenkomst informatie verstrekken aan kandidaat-franchisenemers over de mate waarin, de frequentie waarmee en de wijze waarop zij als franchisenemers kennis kunnen gaan nemen van omzet gerelateerde gegevens die hen betreffen of voor hun bedrijfsvoering van belang zijn. Maar wat wordt daarmee eigenlijk bedoeld? Klik hier voor de volledige column.


Na zijn rechtenstudie aan de Universiteit Leiden (afstudeerrichting Civiel recht) werkte Jan-Willem enkele jaren bij de grootste rechtsbijstandsverzekeraar van Nederland. Daar werd zijn interesse voor commerciële samenwerkingsverbanden – zoals agentuur en franchise – aangewakkerd. Na zijn overstap in 2008 naar de advocatuur richt Jan-Willem zich volledig op franchise en franchise-gerelateerde kwesties. Sinds 2012 werkt hij bij De Clercq als gespecialiseerd franchiseadvocaat. Verder ondersteunt Jan-Willem met zijn kennis en ervaring van litigation andere teams binnen kantoor, zoals het arbeidsrechtteam en het IT, IE en privacy team. Ook staat Jan-Willem met enige regelmaat handelsagenten en principalen bij.

Ook interessant?