Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & PrivacyOndernemingsrecht

Vijf tips voor succesvolle innovatie

Natascha van Duuren

6 juni 2017 - 4 minuten leestijd

Natuurlijk ben je geniaal en in staat om je innovatie vorm te geven. Alleen jij weet hoe je innovatie er uiteindelijk uit moet zien en hoe de hoogste toegevoegde waarde kan worden gerealiseerd. Maar succesvolle innovatie vereist behalve out-of-the box denken ook gestructureerd, strategisch denken: de meeste innovators hebben op enig moment begeleiding in de marktbenadering, externe financiers en/of strategische partners nodig. Hoe behoud je dan grip op de innovatie en welke mate van invloed zal je moeten toestaan? En … hoe organiseer je dat? Dit zijn vragen die vaak pas in een te laat stadium gesteld worden en wij zien in de praktijk met regelmaat dat innovaties het om deze reden niet redden. Wat kan je doen of regelen om wel succesvol te zijn?

Tip 1

Stel de industriële en intellectuele eigendom veilig. Kort gezegd: ideeën zijn nauwelijks beschermd, voor technologie kan een octrooi worden aangevraagd en originele software is (in Europa) beschermd met een auteursrecht. Voor bescherming van een origineel en pakkend merk (zowel naam als logo) is deponering vereist en voor uiterlijke kenmerken (modelrecht) ook. Voor zover data beschermd kunnen worden, gebeurt dat ook van rechtswege. Zorg dat de rechten in één hand liggen en goed gedocumenteerd worden. Dat is belangrijk voor investeerders en potentiële overnamekandidaten. Voor (pilot-)klanten is het vaak net zo belangrijk, omdat deze aan continuïteit hechten. Het borgen van continuïteit vereist ook inzicht in de IE-rechten.

Tip 2

Bedenk goed als innovator of je ook de manager gaat zijn, die de tent nodig heeft bij snelle groei en – in een later stadium – consolidatie. Technische kennis en geniale ideeën gaan niet altijd samen met bedrijfskundig inzicht en ervaring. Verder heeft een onderneming in verschillende fasen verschillende soorten leidinggevenden nodig. Wat betekent dit voor je bestuursstructuur en eventueel toezicht daarop? Hoe ga je dit vormgeven? Krijg je de investeerders binnen, die jou voldoende vrijheid geven en hoe borg je die vrijheid om door te innoveren? Of wil je de tent opzetten en dan verkopen of verhuren? Hoe zorg je dat je vervangbaar bent?

Tip 3

Regelmatige evaluatie van je innovatie is van levensbelang. Als je langdurig samenwerkt in een partnership, bespreek dan goed hoe je de komende vijf jaar voor je ziet. En bespreek dat ten minste ieder jaar één keer. Langer dan vijf jaar vooruit kijken is vaak niet zinvol, omdat er teveel dingen in de markt en in een mensenleven kunnen gebeuren. De ene partner kan door familieomstandigheden bijvoorbeeld eerder belang hebben bij dividenduitkeringen dan de ander. Visies en behoeftes blijken met verloop van tijd te kunnen veranderen, waardoor tegengestelde belangen kunnen ontstaan. Spreek af en leg vast hoe je deze boven water wil krijgen en hoe je daarmee wil omgaan.

Tip 4

Hoe voorkom je dat je innovatie verlamd wordt door gebrek aan besluitvorming? Een 50/50-verhouding tussen 2 partners is zelden zaligmakend. Kleine meningsverschillen kunnen dan leiden tot het lamleggen van de onderneming. Maar een meerderheid voor de besluitvorming bij één van de partijen kan leiden tot gevoelens van onderwaardering bij de ander. Heb je een (of meer) betrouwbare derde(n), die je bindend kan laten adviseren? Heb je een escalatiemodel afgesproken, waar je allebei vertrouwen in hebt en zo ja, houd je je daar in de praktijk ook aan? Geschillen zijn vrijwel altijd terug te voeren op teleurgestelde verwachtingspatronen. En als je druk bezig bent met het ontwikkelen en vermarkten van (nieuwe) producten en diensten, met alles wat daarbij komt kijken, lijdt de relatie tussen zakenpartners daar allicht onder. Een goede vastlegging van een snelle en relatief goedkope escalatie- en geschillenregeling, die past bij een start-up, is van levensbelang en kan het verschil maken. Als je die niet hebt. Kan een juridisch geschil het einde van de innovatie betekenen, tenzij je beschikt over een goede ‘oorlogskas’. Maar die is er zelden, want alles wordt in het nieuwe product of de nieuwe dienst geïnvesteerd en verdere investeringen bij donkere wolken en bliksemschichten aan de hemel zijn lastig te krijgen.

Tip 5

Houd een logboek bij, waarin exact beschreven wordt welke ontwikkelingen zich voordoen en welke inzichten worden verworven; met wie op welk moment welke gesprekken worden gevoerd en welke kennis wordt gedeeld; met wie geheimhoudingsovereenkomsten worden aangegaan; met wie bepaalde intenties worden uitgesproken en met wie strategische allianties worden gesloten; welke marktontwikkelingen zich voordoen, die tot veranderingen in het product of de dienst leiden; welke (professionele of zakelijke) adviezen je ontvangt en wat je op basis daarvan beslist; wat er komt uit evaluaties en welke investeringsbeslissingen worden aangepast. Bij een goede afloop vormt zo’n logboek voor de onderneming een geweldig archief, op basis waarvan de waarde van de onderneming mede kan worden bepaald. Voor investeerders en financiers is zo’n logboek goed, omdat de administratie vaak nog niet zo geweldig op orde is. En als het idee flopt en de tent failliet gaat, kan het dienen om claims wegens bestuurdersaansprakelijkheid af te wenden.


Heeft u zicht op de risico’s en het juridische perspectief op de innovaties, die u onderneemt? Weet u waar u mee bezig bent op het gebied van beveiliging en privacy? Voldoet uw organisatie aan alle verplichtingen van de Wbp en bent u tijdig voorbereid op de invoering van de AVG, zodat u per 25 mei 2018 in overeenstemming daarmee handelt? Neem vrijblijvend contact met ons op om te bekijken hoe wij – of andere adviseurs, waarmee wij goede ervaringen hebben – u verder kunnen helpen bij het vergroten van het maatschappelijk vertrouwen in uw organisatie.

Robert-Jan van der Wart, advocaat/partner IT, IE & Privacy

 

Ook interessant?