Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
CoronaOndernemingsrecht

Verlengde termijn opmaak jaarrekening wegens COVID-19

Menno de Wijs

30 april 2020 - 2 minuten leestijd

De uitbraak van de coronacrisis kan tijdige opmaak van de jaarrekening verhinderen. Een tijdelijke wet voorziet nu in verlenging van de opmaaktermijn en voorkomt daarmee het risico op bestuurdersaansprakelijkheid wegens niet tijdige publicatie.

Uitstel algemene vergadering en opstellen jaarrekening

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid voorziet in de mogelijkheid voor het bestuur van een N.V., B.V. of vereniging een termijn voor het houden van een algemene vergadering te verlengen met ten hoogste vier maanden. De termijn voor het opstellen van de jaarrekening kan voor de N.V. en B.V. worden verlengd met vijf maanden, als de Algemene Vergadering daartoe beslist. Op grond van de nieuwe tijdelijke regeling kan het bestuur, in plaats van de Algemene Vergadering, besluiten tot een verlenging van vijf maanden. Deze regeling is niet van toepassing op beursvennootschappen.

Publicatie jaarrekening en bestuurdersaansprakelijkheid

Het bestuur is verplicht de jaarrekening tijdig te publiceren en te deponeren bij het handelsregister. Doet een bestuurder dat niet en gaat de vennootschap vervolgens failliet, dan ontstaat het wettelijk vermoeden dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Het wetsvoorstel bepaalt dat een verzuim van de verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening die betrekking heeft op het meest recente afgesloten boekjaar niet in aanmerking wordt genomen, indien dat te wijten is aan de gevolgen van de uitbraak van COVID-19. Oftewel, het niet-tijdig publiceren van de jaarrekening wordt niet automatisch beschouwd als onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur. Het bestuur dient dan wel aan te tonen dat de jaarrekening als gevolg van COVID-10 niet tijdig is gepubliceerd.

Tijdelijke wet

Deze wet is op 22 april 2020 in werking getreden (met terugwerkende kracht per 16 maart 2020) (klik). De regeling ten aanzien van het bewijsvermoeden en onbehoorlijke taakvervulling zal gelden tot 1 september 2023.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op met Tim de Vries en Menno de Wijs, advocaten ondernemingsrecht


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht, vastgoed en bestuursrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

Ook interessant?