Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
CoronaIT, IE & Privacy

Verklaring EDPB-voorzitter over verwerking van persoonsgegevens in het kader van de COVID-19 uitbraak

Natascha van Duuren

16 maart 2020 - 2 minuten leestijd

De voorzitter van het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) heeft vandaag, maandag 16 maart 2020, een verklaring afgegeven. In haar verklaring geeft zij aan dat de AVG een brede wetgeving is die ook voorziet in de regels die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens in een context zoals die met betrekking tot COVID-19. De AVG voorziet in de juridische gronden om de werkgevers en de bevoegde volksgezondheidsautoriteiten in staat te stellen persoonsgegevens te verwerken in het kader van epidemieën, zonder de toestemming van de betrokkene te hoeven verkrijgen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de werkgevers om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid of om vitale belangen te beschermen (Art. 6 en 9 van de AVG) of om te voldoen aan een andere wettelijke verplichting.

Zij benadrukt daarbij wel dat de verantwoordelijke voor de verwerking zelfs in deze uitzonderlijke tijden de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen moet waarborgen. Daarom moet met een aantal overwegingen rekening worden gehouden om de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens te garanderen. Het is dus van belang dat u bij de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van uw medewerkers in het kader van COVID-19 steeds zorgt voor voldoende passende waarborgen. Zo is het onder meer van belang dat u de informatie alleen ter bescherming van de gezondheid van de medewerkers (en eventueel van klanten en bezoekers) verwerkt en niet voor andere doeleinden, dat u uw werknemers op transparante wijze vooraf informeert, dat de persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, dat u alle redelijke maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens juist zijn en dat u passende beveiligingsmaatregelen treft en de gegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor de doeleinden.

De verklaring van de EDPB-voorzitter is helaas niet heel erg concreet, maar biedt wel handvatten voor werkgevers om in bepaalde gevallen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid te verwerken. Of dit in het concrete geval is toegestaan en zo ja, op welke wijze dit dient te worden vormgegeven, zal steeds afhankelijk zijn van de concrete omstandigheden van het geval. Onze specialisten staan voor u klaar om u hierover te adviseren.

Wilt u de verklaring lezen, klikt u dan hier.

Natascha van Duuren, partner IT, IE & privacy, [email protected], 06-54983766.


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

Ook interessant?