Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Verhuur via Airbnb: woonruimte onttrokken

Per van der Kooi

3 februari 2020 - 2 minuten leestijd

Volgens de Amsterdamse huisvestingsverordening is tijdelijke verhuur van een woning alleen toegestaan na voorafgaande elektronische melding aan de gemeente via een voorgeschreven formulier. Een bewoonster heeft haar woning via Airbnb voor vijf dagen aan vier Amerikaanse toeristen verhuurd. Omdat zij hiervan geen melding heeft gedaan, stelt de gemeente zich op het standpunt dat de bewoonster in strijd met de Huisvestingswet 2014 een woonruimte aan de bestemming tot bewoning heeft onttrokken. De gemeente legt daarom een boete van € 6K op. De bewoonster vecht deze beslissing tot in hoogste instantie aan.

Duurzame bewoning

De bewoonster stelt dat zij de woning zelf duurzaam bewoont en in de basisregistratie personen ook op het adres van de woning staat ingeschreven. De vakantieverhuur heeft alleen plaatsgevonden gedurende een aantal dagen dat zij zelf niet in de woning verbleef. Om die reden kon de verhuur naar haar mening niet als onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning worden aangemerkt.

De Raad van State ziet dit, in hoogste instantie, toch anders. Met een beroep op de ontstaansgeschiedenis van de Huisvestingswet wordt geoordeeld dat onder het begrip ‘aan de bestemming onttrekken’ zowel slopen als elk gebruik voor een ander doel dan bewoning valt.

Eerder had de Raad al geoordeeld dat onttrekking in de zin van de Huisvestingswet alleen kan plaatsvinden indien het desbetreffende gebouw is bestemd voor permanente bewoning.

De Raad komt op die eerdere uitspraak niet terug: De onderhavige woning was bestemd voor permanente bewoning. Als een woning voor een korte periode wordt verhuurd en door toeristen wordt gebruikt, kan die woning voor de duur van de huurovereenkomst niet voor bewoning worden gebruikt. De woning is dan (dus) tijdelijk aan de bestemming tot bewoning onttrokken. Daarvoor is een vergunning benodigd.

Grote gevolgen

Het hoeft geen betoog dat deze uitspraak grote gevolgen zal hebben voor vakantieverhuur via Airbnb of andere sites. Een elektronische melding is niet meer voldoende, voortaan moet voor vakantieverhuur een vergunning worden aangevraagd. De gemeente Amsterdam probeert verhuur via Airbnb al jaren te beteugelen en zal dus niet snel geneigd zijn aan iedere aanvrager een vergunning te verlenen. En als zij daar al toe geneigd zou zijn, zal zij al die aanvragen niet snel kunnen afhandelen.

Voor de bewoonster in kwestie liep de zaak overigens met een sisser af omdat de door de gemeente opgelegde boete was gebaseerd op een om andere redenen onverbindende bepaling. Maar het ligt in de lijn der verwachting dat dit gebrek in de Amsterdamse regelgeving snel wordt gerepareerd.

Degenen die nu hun huis nog zonder vergunning verhuren zijn dus gewaarschuwd…

Per van der Kooi

advocaat vastgoed- en huurrecht

Ook interessant?