Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & PensioenCorona

Corona: vergaande verplichtingen voor werkgevers, maar wat als dat niet meer mogelijk is?

Renate Vink-Dijkstra

5 maart 2020 - 3 minuten leestijd

Corona is het gesprek van de dag. Hoeveel besmettingen zijn erbij gekomen vandaag en vooral waar bevinden die zich? Moeten we extra maatregelen nemen of zijn de adviezen van het RIVM voldoende? Overal verschijnen blogs en andere berichten met waarschuwingen en verplichtingen voor werkgevers. Denk aan je zorgplicht, tref voldoende maatregelen en betaal het loon door als er door ziekte (of de preventie daarvan) niet kan worden gewerkt. Massaal worden (zakelijke) reizen geannuleerd, maar ook evenementen en zelfs vergaderingen staan op losse schroeven. Veel werkgevers worden hierdoor zwaar getroffen en moeten daarnaast aan allerlei verplichtingen voldoen. Hoe lang houdt men dat vol en wat als het water echt aan de lippen staat?

Loyaliteit van de medewerkers

De eerste berichten over de tijdelijke aanpassing van arbeidsvoorwaarden zijn al een feit. Er wordt een beroep gedaan op de loyaliteit van medewerkers. Het begint vaak bij maatregelen als het opnemen van vrije dagen of tijdelijk instemmen met minder werkuren. Ook de (aanvullende) financiële regelingen, zoals bonusregelingen of gratificaties, worden onder de loep genomen. Wijzigingen zijn niet uitgesloten. Let wel, dit zijn veelal arbeidsvoorwaarden die niet eenzijdig kunnen worden gewijzigd. Zwaarwichtige bedrijfseconomische omstandigheden kunnen dit anders maken als er een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen. Toch is ook dan eenzijdige wijziging niet altijd toegestaan.

Betrek de medewerkers én de medezeggenschap tijdig bij dit soort initiatieven en trajecten. Dat kan leiden tot meer begrip en draagvlak bij de medewerkers en dus mogelijk (tijdelijke) instemming met voorgestelde maatregelen.

Werktijdverkorting

Als dergelijke maatregelen onvoldoende ruimte bieden, bestaat de mogelijkheid voor werkgevers om werktijdverkorting aan te vragen. Met deze regeling wordt beoogd de gevolgen voor het tijdelijk te kort aan werk op te vangen. De oorzaak voor dit tijdelijke tekort moet dan wel zijn ontstaan door buitengewone gebeurtenissen die niet onder het normale ondernemersrisico vallen. De zogenaamde corona-uitbraak zal als zo’n buitengewone gebeurtenis kunnen worden gezien.

Een werkgever kan bij het ministerie van SZW een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen. Deze vergunning wordt in beginsel voor zes weken verleend. Indien de situatie na die zes weken weer verbetert, dan kunnen de werknemers weer aan het werk op basis van hun huidige contract. Is er geen verbetering zichtbaar, dan bestaat de mogelijkheid om verlenging van de vergunning aan te vragen bij het ministerie van SZW. Na het verkrijgen van de vergunning, moet dit worden gemeld bij UWV. UWV zal dan beoordelen of de werknemers aanspraak kunnen maken op een tijdelijke WW-uitkering.

Reorganisatie of herstructurering

Dit is een tijdelijke oplossing. In dit soort omstandigheden kan de impact zo groot zijn dat structureel ingrijpen noodzakelijk wordt. In dat geval kan een reorganisatie of herstructurering vaak niet worden voorkomen. Ook daarbij is een zorgvuldige voorbereiding vereist. Te beginnen met een plan van aanpak, tijdpad en communicatieplan dat uiteindelijk via een adviesaanvraag aan de ondernemingsraad wordt voorgelegd. Betrek in de voorfase de medezeggenschap en zorg voor een gedegen sociaal plan. Allemaal ingrediënten voor het slagen van een reorganisatietraject. Een traject dat een negatief karakter heeft en tegelijkertijd de continuïteit van de onderneming moet borgen.

Wordt u ook getroffen door de gevolgen van corona of andere omstandigheden en is afwachten geen optie? Wij zoeken graag met u mee naar een oplossing!

Renate Vink-Dijkstra, Advocaat Arbeid, Medezeggenschap, Pensioen


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

Ook interessant?