Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Vanuit een EU-lidstaat naar een Nederlands bedrijf gedetacheerd: op welke minimum arbeidsvoorwaarden kunt u dan aanspraak maken?

Caroline Mehlem

9 oktober 2017 - < 1 minuten leestijd

Per 18 juni 2016 is de ‘Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WAGwEU)’ in werking getreden. Deze wet vervangt de ‘Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga)’ en dient ter implementatie van de Europese handhavingsrichtlijn ‘De ter beschikking stelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en wijziging Verordening (EU)’.

Aan de hand van een praktische casus laten Caroline Mehlem en Joost Kokje in het kwartaalblad ‘Over de Grens’ lezers met deze wet kennismaken. Het artikel is hier te lezen. Handvatten worden geboden aan in- en uitleners van personeel die te maken hebben met grensoverschrijdende activiteiten. Ook ingeleend personeel kan met dit artikel zijn voordeel doen.

Inzage in de wet en de geboden handvatten kunnen onder meer helpen bij het voorkomen van eventueel door de Inspectie SZW op te leggen (forse) boetes indien de in- of uitlener de WAGwEU niet naleeft. Het personeel kan daarnaast aanspraak maken op Nederlandse arbeidsvoorwaarden, zelfs als dat niet in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op!

Caroline Mehlem, advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Ook interessant?