Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
FranchiserechtIT, IE & Privacy

Uitrol Amerikaanse franchiseketen in Benelux stuit op merkrecht van zelfstandige snackbarhouder

13 juni 2017 - < 1 minuten leestijd

Intellectuele eigendomsrechten, zoals woord- en beeldmerken, vormen een wezenlijk onderdeel van elke franchiseformule. Dergelijke IE-rechten verdienen dan ook een deugdelijke beschermingsstrategie om te voorkomen dat derden gebruik c.q. misbruik kunnen maken van de bekendheid van een franchiseformule. Ook dient een franchisegever haar IE-rechten deugdelijk vast te leggen om te voorkomen dat de uitrol van de formule wordt belemmerd door derden.

In dat kader kan gewezen worden op een recent bericht van Omroep Zeeland (klik hier) waarin toegelicht wordt hoe een zelfstandige snackbarhouder in Goes al twintig jaar de uitrol van de Amerikaanse franchiseketen Wendy’s in de Benelux tegenhoudt. De betreffende snackbarhouder had het merk “Wendy’s” in 1995 voor de gehele Benelux vastgelegd. Toen de Amerikaanse franchiseketen vervolgens in de Benelux haar merk wilde deponeren met het oog op expansie in de Benelux, stuitte zij op het merkrecht van deze snackbarhouder in Goes. De uitrol van de formule is daardoor vooralsnog onmogelijk gebleken.

Kortom, franchisegevers die – al dan niet op termijn – een internationale expansie ambiëren voor hun franchiseformule dienen dan ook tijdig een deugdelijke beschermingsstrategie van hun IE-rechten te formuleren. Wordt dat niet (tijdig) gedaan, dan kan dat voornoemde nadelige consequenties tot gevolg hebben voor de franchisegever. Uiteraard kan de franchisegever er in dergelijke gevallen voor kiezen om een regeling met de betreffende merkhouder te sluiten, maar de kosten die daarmee gemoeid zijn, liggen vaak hoger dan de kosten die gemoeid zijn met het laten deponeren van het betreffende merkrecht bij het merkenbureau door een merkgemachtigde. Bezuinigen op het deugdelijk vastleggen van IE-rechten zal op de langere termijn dan ook vaak meer geld kosten dan dat het uiteindelijk oplevert.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno de Wijs, advocaat, [email protected]