Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Toepassing van AI in de zorg

Natascha van Duuren

30 september 2019 - 2 minuten leestijd

Deze week verscheen in Zorgvisie een artikel over wederom een mooie toepassing van AI in de zorg: de heupairbag. Deze heupairbag bevat een automatische alarmeringsfunctie en GPS en zorgt ervoor dat ouderen die vallen sneller hulp krijgen. De heupairbag bevat een valdetectiesysteem met algoritme dat een onderscheid kan maken tussen vallen en andere bewegingen. De eerste resultaten zijn veelbelovend: het aantal heup-, bekken-, en beenfracturen neemt substantieel af, hetgeen een besparing op verpleeghuiskosten en op de medische kosten voor zorgverzekeraars tot gevolg heeft. De toepassing van AI in de zorg roept echter tal van juridische vragen op.

De heupairbag is een van de toepassingen van AI in de zorg. Dirk de Wit schreef een interessant hoofdstuk voor een in november a.s. te verschijnen bundel “Multidisciplinaire aspecten van kunstmatige intelligentie”. Onder de titel “Het begin van een zorgtransformatie” beschrijft hij onder meer dat AI de gezondheidszorg gaat transformeren. De toepassing van AI gaat ertoe leiden dat menselijke handelingen worden gedigitaliseerd en selfservice een dienst wordt voor zorgvragers. De impact van AI gaat volgens hem merkbaar zijn in de zorg zelf, in het zorgonderzoek, bij verzekeringen en de farmacie.

De toepassing van AI roept belangrijke privacyrechtelijke vragen op. Zo mogen op basis van de AVG persoonsgegevens alleen worden verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen de gegevens vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt. Ook moeten betrokkenen over dat gebruik worden geïnformeerd en is mogelijk hun toestemming nodig. Het datasysteem achter een AI-applicatie is echter vaak complex en weinig transparant. Voorts geldt dat volgens de AVG persoonsgegevens toereikend moeten zijn, ter zake dienend en noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De ontwikkeling van AI-applicaties is echter vaak gebaat bij grote datasets. Op het moment dat AI-applicaties zelf besluiten gaan nemen, komen daar aanvullende vragen bij, zoals over de invulling van de informatieplicht en de toepassing van de regels over geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Wilt u meer weten over de juridische aspecten van AI? Neemt u dan contact op met Natascha van Duuren: n.vanduuren@declercq.com of 06-54983766.

 

 

Wilt u op 8 oktober a.s. het Nationaal AI Debat bijwonen, waar Dirk de Wit namens het KNVI zal deelnemen aan het panel, klik dan hier om u aan te melden. Voor meer informatie, ga naar de website van het KNVI. Er zijn waarschijnlijk nog enkele plaatsen beschikbaar.

Ook interessant?