Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
AanbestedingenIT, IE & Privacy

Status advies Commissie van Aanbestedingsexperts?

Menno de Wijs

6 april 2022 - < 1 minuten leestijd

Volgend jaar is het alweer tien jaar geleden dat de Commissie van Aanbestedingsexperts is opgericht. Een Commissie die is ingesteld door de minister van Economische Zaken om de kwaliteit van aanbestedingen te verbeteren.

Ondanks dat de adviezen van de Commissie van hoge kwaliteit zijn, voelen aanbestedende diensten zich – opmerkelijk genoeg – nog regelmatig vrij om die adviezen naast zich neer te leggen. Zo ook de Politie. Dat leidde tot een geschil waarin het ging om de uitleg van een aantal eisen uit het Programma van eisen (PvE).

Stopzetten van de aanbesteding

De inschrijver diende een klacht in bij de Commissie. Die oordeelde dat de Politie risico’s neerlegde bij de inschrijver, terwijl die risico’s niet door de inschrijvers kunnen worden beïnvloed. Dergelijke risico’s horen daarom thuis bij de aanbestedende dienst.

Desondanks wijzigde de Politie de eisen niet, de inschrijvingstermijn verstreek en de klagende inschrijver diende geen inschrijving in. Zij startte vervolgens een kort geding waarin zij stopzetting van de aanbesteding vorderde. De rechter wees dat toe.

Transparantiebeginsel

De voorzieningenrechter te Den Haag (klik) acht het ‘zeer onzorgvuldig’ dat de Politie, zonder nadere toelichting en zonder verlenging van de inschrijftermijn, de aanbestedingsprocedure voort heeft gezet. Vervolgens beoordeelt de voorzieningenrechter de bezwaren en oordeelt in lijn met de Commissie van Aanbestedingsexperts: de eisen zijn disproportioneel en in strijd met het transparantiebeginsel.

Menno de Wijs, advocaat aanbestedingsrecht

Ook interessant?