Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Ondernemingsrecht

Schorsing van een statutair bestuurder

Eveline Bakker

13 oktober 2019 - 2 minuten leestijd

Een bestuurder dient zich bij de uitoefening van zijn taak te richten naar het belang van de vennootschap. Indien een bestuurder niet goed functioneert, is het mogelijk deze bestuurder te schorsen of zelfs te ontslaan. Deze bevoegdheid ligt veelal bij de algemene vergadering van aandeelhouders. Dat een schorsing of het ontslag van een bestuurder nog wel eens een probleem kan opleveren bij een vennootschap waarbij twee aandeelhouders beide 50% van de aandelen bezitten, blijkt uit de uitspraak van Rechtbank Amsterdam van 18 januari 2019 (ECLI:NL:RBAMS:2019:887).

In deze kwestie was sprake van een vennootschap met twee aandeelhouders die beiden 50% van de aandelen in de vennootschap bezaten en daarnaast allebei gezamenlijk bevoegd statutair bestuurder waren. Beide bestuurders onttrekken gelden aan de vennootschap alsof sprake is van rekening-courantverhoudingen. Dat is echter niet het geval. Op enig moment blijkt dat vennootschap er slecht voor staat. Er is sprake van grote schulden en een betalingsregeling kan niet worden nagekomen. Hoewel eiser is gestopt met het onttrekken van gelden aan de vennootschap en aangeeft de schuld te kunnen aflossen, is dat niet het geval bij gedaagde.

Eiser wenst gedaagde te schorsen als statutair bestuurder, maar door de aandelenverhouding in de vennootschap is sprake van een patstelling. De algemene vergadering is bevoegd tot het schorsen van een bestuurder, maar in dit geval – waarbij de aandeelhouders ook beiden 50% van de aandelen bezitten – kan niet tot een meerderheid voor dit besluit (of enig ander besluit) worden gekomen. Om die reden start eiser een procedure en vordert onder andere schorsing van de bestuurder. Een bestuurder kan worden geschorst indien sprake is van een zwaarwegende reden die meebrengt dat van een vennootschap in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de bestuurder nog langer zijn taken uitoefent. De handelwijze van gedaagde waarbij nog steeds gelden werden onttrokken aan de vennootschap is voor de Rechtbank Amsterdam voldoende reden om de bestuurder te schorsen.

Vragen over het schorsen of ontslaan van een bestuurder? Neem contact op met Eveline Bakker!

Blijf op de hoogte

Ontvang de laatste updates en de beste tips in je inbox

Ook interessant?