Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Schending gelijkheidsbeginsel door telefonische uitlating?

Menno de Wijs

12 januari 2017 - 2 minuten leestijd

Afgelopen maand is een uitspraak gepubliceerd van de Commissie van Aanbestedingsexperts over het gelijkheidsbeginsel (nr. 322). De aanbestedende dienst heeft een Europese openbare aanbesteding gehouden met betrekking tot het beheer van studentenhuisvesting. Na de beoordeling van de inschrijvers is in de Aanbestedingsleidraad voorgeschreven dat een presentatie gehouden wordt, waarbij de presentatie kan leiden tot bijstelling van de beoordeling van de inschrijvingen.

De klagende inschrijver heeft telefonisch te horen gekregen van de aanbestedende dienst dat hij geen kans maakte op gunning, het zou dan ook niet zinvol meer zijn om deel te nemen aan de presentatie. De betreffende inschrijver besloot dan ook om niet deel te nemen aan de presentatie, de kans op gunning leek namelijk verkeken. Echter, uit de gunningsbeslissing bleek dat de inschrijver als tweede was geëindigd en wellicht zelfs zou hebben gewonnen.

Het aanbestedingsrechtelijke beginsel van gelijke behandeling is vastgelegd in artikel 1.8 Aw 2012 en geeft aan dat een aanbestedende dienst ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze behandelt. De vraag in deze kwestie is of de aanbestedende dienst, door zich negatief uit te laten over de kansen van de klager, de inschrijvers ongelijk behandeld heeft.

Oordeel Commissie

De Commissie heeft overwogen dat de aanbestedende dienst de sterke suggestie heeft gegeven dat de presentatie van klager tijdverspilling zou zijn. Hiermee is van tevoren een mededeling gedaan over de beoordeling van inschrijvers. Niet aan alle inschrijvers is een dergelijke mededeling verstrekt waarmee niet alleen het transparantiebeginsel in het nauw komt, maar waardoor ook het beginsel van gelijke behandeling is geschonden. De klacht is gegrond.

Verder overweegt de Commissie dat er te hoge verwachtingen van de presentaties zijn ontstaan. Bij juistheid van de inschrijvingen zou de verificatieronde immers geen invloed hebben op de toegekende punten. De presentaties zijn enkel ter verificatie van de inschrijvingen en hebben uitsluitend tot doel te toetsen of de beoordelingscommissie de beoordeling correct heeft verricht.

Menno de Wijs en Per van der Kooi, advocaten aanbestedingsrecht

Ook interessant?