Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Rechten van de OR: overleg, initiatief- en informatierecht

Ernst van Win

12 december 2016 - < 1 minuten leestijd

Het recht van overleg van de ondernemingsraad is van cruciaal belang voor een goede uitoefening van de medezeggenschap in organisaties. En dan gaat het niet alleen over het belangrijke tweejaarlijkse algemene gang van zaken overleg met de bestuurder. Constructief overleg en zorgvuldige communicatie met bestuurder en met de achterban zorgen voor een efficiënte en effectieve besluitvorming. Bovendien vergroot goed overleg het draagvlak van besluiten; zorgvuldig en in overleg tot stand gekomen besluiten worden veel sneller geaccepteerd op de werkvloer.

Daarom staat in dit boek de rol van de ondernemingsraad als overlegpartner centraal. Ook besteden we ruime aandacht aan het vaak (onterecht) onderschatte informatie- en initiatiefrecht, beiden een belangrijk instrument voor de OR. Dit boek biedt u, naast een compleet overzicht van uw wettelijke rechten, zeer praktische tips, voorbeelddocumenten en concrete handvatten die u direct kunt gebruiken bij het overleg met de bestuurder.

‘Overleg, initiatief- & informatierecht’ is het derde deel van de praktische reeks ‘Rechten van de OR’, gebaseerd op de juridische praktijk van onze ervaren medezeggenschapsadvocaten. Eerder in deze vijfdelige reeks verschenen adviesrecht en instemmingsrecht.

Wilt u dit boekje of de hele serie bestellen? Klik dan hier.

Ook interessant?